22f2b34b Выполним строительство металлоконструкций Томск и пригороде. Металлоконструкции на заказ.

Заяц Владимир - Свiтове Зло (На Украинском Языке)Володимир Заєць
СВIТОВЕ ЗЛО
Оповiдання
У своїй однокiмнатнiй квартирi на складаному похiдному стiльцi
сидiв 15/01 БВ Тремпс й чекав сина. Квартира була обставлена
найнеобхiднiшим, як i належить солдатському житлу: три стiльцi для
кожного члена сiм'ї i стiл, покритий грубим сiрим пластиком. На стiнi,
на рiвнi людського зору, - червоний ?удзик термiнової сигналiзацiї для
виклику полiцiї; трохи вище - портрет Великого Батька всiх солдатiв у
повнiй параднiй формi.
15/01 БВ Тремпс побожно подивився на Великого Батька й прошепотiв:
- Даю тобi священне слово солдата А, що син мiй буде гiдний
славного iменi солдата В.
Початок цього дня був невдалий. Ще зранку 15/01 БВ Тремпс через
неуважнiсть забув вiддати честь середньому офiцеровi їхнього
дому-казарми. Це було непростиме порушення Статуту поваги i покори.
Офiцер бiльш-менш лагiдно покартав неуважного солдата, пiсля чого в
того довго болiло вухо.
Додому 15/01 БВ Тремпс мав iти тiльки завтра. Та о 10 годинi 43
хвилини начальник дому-казарми викликав його до себе i сказав з
докором:
- Ось погляньте, що нам передали по службовому каналу про вашого
сина - солдата В 16/01 ВГ Тремпса.
15/01 БВ Тремпс стояв струнко й читав iнформацiйне повiдомлення
для службового користування. Всерединi у нього наростав страх, проте
жоден м'яз на обличчi не здригнувся, бо саме так мав триматися
справжнiй солдат великого мiста-iмперiї...
Раз на квартал у школi-казармi проводили заняття з лiтератури й
пропаганди. На минулому заняттi розглядали написане
генералом-письменником оповiдання, в якому йшлося про те, як розумний
i вiдданий iдеалам мiста-iмперiї солдат В запiдозрив матiр - солдата
Б - у симпатiях до ворожого сусiднього мiста-iмперiї. Вiн доповiв про
свої пiдозри начальству. За виявлену пильнiсть солдатовi В оголосили
подяку перед строєм.
I ось маєш! Син 15/01 БВ Тремпса написав у своєму творi: "Я не
знаю, як би я вчинив у такому випадку".
Нечувано! Неймовiрно! I це його син, якого вiн виховував у кращих
традицiях. Добре, якщо мати не дiзнається про це. Така новина буде для
неї великим ударом. Але ж усе це можна поправити. Адже вiн знає свого
хлопчика! Швидше додому!
Начальство спiвчутливо поставилось до рапорту 15/01 БВ Тремпса i
надало йому дострокову вiдпустку.
I ось вiн сидить дома, з нетерпiнням чекаючи на сина. Син має
прийти через двi години. Двi години! Скiльки часу! Треба використати
його продуктивно.
15/01 БВ Тремпс заходився складати донос, який збирався надiслати
наступного дня. Згiдно з наказом "Про загальнодержавну значимiсть
доносiв", а також додатком до наказу, в якому давалися чiткi
органiзацiйнi вказiвки, письмовий донос складався в кiнцi мiсяця i
здавався у Вiддiл нацiонального здоров'я. Усну iнформацiю
рекомендували подавати щодня. Дружина здавала доноси у своїй
органiзацiї, а син, повiдомляючи в своєму учбовому доносi про розмови
мiж батьками, здавав його за мiсцем навчання.
Солдат А любив порядок i стежив за тим, щоб усi члени сiм'ї писали
i здавали доноси своєчасно.
Вiн сiв за стiл i, широко розставивши лiктi, почав писати. Донос
виходив докладний. 15/01 БВ Тремпс зумiв навiть провести психоаналiз
деяких ситуацiй, i це трохи заспокоїло його. Йому навiть спало на
думку, що, якби не цей вчинок сина, вiн мiг би найближчим часом чекати
просування по службi.
Вiн став перечитувати написане i раптом злякано здригнувся. Як вiн
мiг написати таку фразу: "...I якщо навiть виникнуть вагання, вiдданi
солдати iмперiї рiшуче подолають їх i ста